InformációkElérhetőség
A tartalom megtekintéséhez flashplayer szükséges / Nem elérhető a tartalom.
A tartalom megtekintéséhez flashplayer szükséges / Nem elérhető a tartalom.
*** ***     
 

Alfa Natura Kft. 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 4 Cg:15-09-061612                                                                                   

ALFA AUTÓSISKOLA 4400 NYÍREGYHÁZA  SZABADSÁG TÉR  4. Iskola vez: Bicsérdy Rita                     Tel:      06-30/9-534-280

www.alfa-autosiskola.hu  e-mail: info@alfa-autosiskola.hu

 

ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ

                                                                                                    

Ügyfélfogadás rendje:

Ügyfélfogadás helye: Nyíregyháza, Szabadság tér 4.        Ideje: Hétfő-péntek 08.00-09.00            17.00-18.00   

A tanfolyamra való felvétel módja:

- tájékoztató megismerése

- JELENTKEZÉSI és VIZSGALAP, saját kézzel való kitöltése, átadása a képzőszerv részére

- előírt feltételeknek való megfelelés ellenőrzése, megfelelés esetén írásbeli szerződés megkötése

Az előírt alkalmassági vizsgálatok kategóriánként:

- B kategória (személygépkocsi) esetén: Eü I. csoportú orvosi alkalmassági vélemény. A vizsgálatok térítés ellenében történnek, melyet házi vagy körzeti orvos végezhet.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

Közúti elsősegély-nyújtási vizsgát kell tenni minden tanulónak, aki 1984. január 01. után szerzett vezetői engedélyt, illetve jogosítvánnyal nem rendelkezik. Akinek van vezetői engedélye, pl. segéd-motorkerékpár vezetésére, az igazolvány bemutatása ill. fénymásolatának leadása esetén mentesül az elsősegély vizsga alól. Mentességet a 24/2005. (IV.21) GKM rendelet részletezi. A képzőszerv az ismeretek elsajátítására tanfolyamot szervez, melyen a részvétel nem kötelező.

Tanfolyamra történő felvétel, és a vizsgára bocsátás feltételei :

Tanfolyami felvétel jogszabályi követelmények:    életkor                            tanfolyamra                        elm. vizsgára                             gyak. vizsgára

                                                               segéd-motorkerékpár                              13,5 év                    14 év előtt 3 hónap                            14 év          

                                                               A1/A2                                                   15,5 év/ 17,5 év        16 év előtt 3 h./18 év előtt 3 h.           16 év / 18 év

                                                               A kat /kiv 2 éves A1,Ak/                       20,5 év                       21 év előtt 3 hónap                             21 év

                                                               személygépkocsi                                 16,5 év                        17 év előtt 3 hónap                             17 év

Külföldi állampolgárok esetében a 6 hónapot meghaladó folyamatos magyarországi tartózkodást vagy a Magyar Köztársaság területén hivatalosan bejelentett állandó lakhelyet igazoló okmány szükséges.

Elméleti vizsgára bocsátás feltétele:

Aki megfelel az előírt feltételeknek a 205/2010.(VI.29,) Korm. rendeletnek, megszerezte az alapfokú iskolai végzettséget és a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.

Járműkezelési, forgalmi vizsgára bocsátás feltétele:

Aki megfelel az előírt feltételeknek a 205/2010.(VI.29.) Korm. rendeletnek és sikeres elméleti vizsgát tett. A vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részt igazoltan elvégezte. Forgalmi vizsgára csak sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható, B kategóriánál nincs járműkezelési vizsga.

Személyi adataiban vagy a járművezetési jogosultságában történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni. Vizsgát az első sikeres Közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számított két éven belül teheti le. A Közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Az érvényesség lejártát követő hat hónapon belül az érvényességi idő tanfolyammentes sikeres Közlekedési alapismeretek vizsgával egyszer, további két évre meghosszabbítható. Az újabb két év a sikeres Közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számít.

Járműkezelési tanfolyamok tantárgyai, kötelező minimális óraszámai:

 Kötelező/képzőszervi óra                 AM/16         A1-A2-A/22            B/28

 Közlekedési ismeretek                         20                        18                 18

Elméleti órák időtartama      45 perc                                       Szerkezeti ismeretek                              -                           -                    6                

Gyakorlati órák időtartama  50 perc                                       Vezetés elmélet                                      6                           6                   6                 

                                                                                                Egészségügyi ismeretek                        8                           8                   8

Járműhasználat

Választható típusok: Opel Astra, Renault Clio, Suzuki,  Ford ,Opel Zafira, Wolksvagen Polo. Wolksvagen Jetta. Hunday. A tanuló által biztosított jármű esetén a használat feltételeit külön megállapodás képezi.

Hiányzás pótlása, pótórák módja és díjai:

A pótlás lehetséges időpontját a tanuló és az oktató közösen megbeszélve határozza meg. A pótórák díja elméleti képzés esetén 900,- Ft/óra, gyakorlati képzés

esetén 4.500,- Ft/óra.

Tandíjak:

Elméleti képzés díja: 40.000,- Ft. Egészségügyi képzés díját nem tartalmazza az ár.

Gyakorlati oktatás óradíja: alap: 4.500,- Ft/óra. Előírt 30 óra képzéssel a gyakorlat összesen: 135.000,- Ft

Egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

Elsősegély nyújtási ismeretek a fentiekben leírtak alapján. Elméleti képzés alóli mentesség nem adható.

Tanuló jogai és kötelezettségei:

A tanuló jogai a képzőszerv által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni. Döntési joga van az oktató kiválasztásában. Jogosult sérelem esetén jogorvoslatra, tanulmányait más képzőszervnél folytatni, igénybe nem vett szolgáltatás díjának visszaigénylésére, szerződésbontásának kezdeményezésére, valamint a szerződés 1 pld-nak átvételére. Kötelezettsége az előírt díjak megfizetése. A tanuló mindenkor köteles az előírásoknak megfelelően cselekedni, hatékony együttműködésre, ill. közreműködésre. Károkozásnál a kár értékét megtéríteni. Köteles az előírt foglalkozásokon részt venni, az oktatást nem zavarhatja, mulasztás esetén a hiányt pótolni.

A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja

A tanuló kérésére az áthelyezésre rendszeresített nyomtatvány fejrészét a tanuló saját adatainak beírásával 3 pld-ban kitölti. A már teljesített oktatásokat a képzőszerv regisztrálja, majd ezek után 2 pld-t átad a tanuló részére, aki a befogadó képzőszervhez továbbítja.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei:

A képzőszerv részére kifizetett díj mértékéig köteles szolgáltatást biztosítani. Jogában áll szerződésbontást kezdeményezni, a tanfolyam ideje alatt bekövetkezett díj és költségváltozások érvényesítésére a még igénybe nem vett szolgáltatások esetén.

Kötelezettsége a tőle elvárható módon a szakmailag színvonalas oktatás biztosítása, a tanuló áthelyezési dokumentációjának lebonyolítása. A képzőszerv kötelezettsége, a rá vonatkozó előírások betartása, valamint betartatása, illetve a képzés folyamatos ellenőrzése.

Oktatási helyszínek címe:

Elméleti képzés helye: Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6 II emelet, Univerzum Üzletház. Vásárosnamény, Kisvárda, Záhony Tornyospálca. Egyéb esetekben a tanulóval előzetes egyeztetés alapján történt helyen.       

Gyakorlati képzés helye: Vizsga- és tanpálya Nyíregyháza – Örökösföld, Törzs u 108. Mátészalka Kósa pálya Meggyesi út. Forgalmi oktatás: Nyíregyháza és környéke

Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:

Az elméleti vizsgadíj megfizetése a képzőszerv által Közlekedés Felügyelőség pénztárába. A járműkezelési és forgalmi vizsgadíjakat az adott vizsga előtt kell befizetni  Közlekedés Felügyelőség pénztárába. Az elsősegély nyújtási ismeretek vizsgadíjának megfizetése az oktatótól átvett, a Megyei Vöröskereszt által biztosított csekken történik.

                                                          A M                             A1/A2                         B        

 Közlekedési ismeretek                           4600                       4.600                     4.600

 Járműkezelési ismeretek                        3600                       4.700                         ---                   Elsősegély nyújtási ismeretek egységesen  8.200,- Ft

 Forgalmi ismeretek                                3600                        11.000                   11.000

Pályahasználati díj: Közlekedési felügyelőség által a mindenkor meghatározott díj. Képzési költség:190.600 Ft.

Az  engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma :

KAV KÖZLEKEDÉSI ALKALMASSÁGI ÉS VIZSGAKÖZPONT NONPROFIT KFT. KELET-MAGYARORSZÁGI JÁRMŰVEZETŐ VIZSGÁZTATÁSI

ÉS UTÁNKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS UTÁNKÉPZÉSI OSZTÁLY

4400 Nyíregyháza, Törzs utca 108. Tel:06-42/596-166   

Ügyfélfogadás:            H-SZ 9.00-12.00   12.30-14.00    CS: 9.00-12.00  12.30-16.00   P: 9.00-11.00

Jogosítvány kiadás (Okmányiroda, eü alkalmasság)

További kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! Eredményes tanulást és sikeres vizsgát kívánunk Önnek!

 Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)

Képző szerv

B

 

Név

Azonosító

Gyakorlat

2019
2.negyedév

2019
3. negyedév

2019
4. negyedév

Alfa autósiskola

3657

141,81 %

143,77 %

131,03%


 Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)

Képző szerv

B

Név

Azonosító

Elmélet

Forgalom

2019
3. negyedév

2019
4. negyedév

2019
3. negyedév

2019
4. negyedév

Alfa autósiskola

3657

43.85 %

52.48%

45,83 %

42%

   

 

 

 

 

 

 

 

 

InformációkElérhetőség © 2013, ALFA AUTÓSISKOLA